Blog

Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

Hướng dẫn khách hàng thay đổi thông tin cho website, các thông tin cơ bản: điện thoại, email

Bước 1: Truy cập đường dẫn theme tên miền/admin để truy cập hệ thống quản trị website

Đăng nhập với tài khoản do hệ thống khởi tạo, hoặc tài khoản đăng ký của bạn

Bước 2: Tại menu sidebar bên trái khách hàng truy cập vào mục: Thông tin trang

Khách hàng điền đầy đủ các thông tin website theo form: Bao gồm logo, hình ảnh, tên công ty, điện thoại, email...

Trong quá trình nhập dữ liệu lên website khách hàng vui lòng điền đúng, đầy đủ thông tin của website mình để website được hiển thị chính xác nhất. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

30 15
Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

Jan 14,2019 In Shopping Tags Trends

Hướng dẫn khách hàng thay đổi thông tin cho website, các thông tin cơ bản: điện thoại, email