Blog

Bài 3: Hướng dẫn thêm ảnh vào bài viết và ảnh hiển thị

Bước 1: Thêm ảnh hiển thị vào bài viết

Click vào nút chọn ảnh tại mỗi phần muốn hiển thị 

Khung làm việc cho ảnh hiện ra

Sau khi hoàn tất, khách hàng lựa chọn ảnh để hiển thị  

Hoàn tất việc lựa chọn ảnh hiển thị cho bài viết hoặc sản phẩm

Bước 2: Chèn ảnh vào bài viết

Lựa chọn ảnh cho bài viết và hoàn thiện

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

30 15
Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

Jan 14,2019 In Shopping Tags Trends

Hướng dẫn khách hàng thay đổi thông tin cho website, các thông tin cơ bản: điện thoại, email