Hướng dẫn

VN3C Cung cấp các dịch vụ thiết kế website như sau

Hướng dẫn kích hoạt tên miền quốc tế

vn3ctran@gmail.com | 16/11/2019 03:38 Trong Hướng dẫn

Để kích hoạt tên miền quý khách cần kiểm tra e-mail của chủ thể đã đăng kí tên miền trong bản khai khi đăng kí với moma. Tìm và click vào nội dung link như ảnh bên dưới( nếu không kích được có thể copy và paste nội dung link vào trình duyệt)

Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

vn3ctran@gmail.com | 16/11/2019 03:38 Trong Hướng dẫn

Hướng dẫn khách hàng thay đổi thông tin cho website, các thông tin cơ bản: điện thoại, email